Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is sinds 2016 in werking. Hierdoor hoeven werkgevers het loon van zieke, AOW-gerechtigde werknemers niet meer twee jaar lang door te betalen. Die periode wordt verkort naar maximaal 13 weken. Bovendien mogen zij een AOW’er langer tijdelijk in dienst houden tot 6 arbeidscontracten binnen vier jaar.

Voor werkgevers wordt aantrekkelijker om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen en te houden. Hiervoor heeft de Eerste Kamer in 2016 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. De wet bevat de volgende maatregelen:

  • De werkgever hoeft het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer nog maar maximaal 13 weken door te betalen (in plaats van twee jaar). Ook de periode voor de re-integratieverplichtingen en de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte geldt, is verkort naar 13 weken.
  • De werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24 maanden) voordat de werknemer recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is standaard één maand.
  • De werkgever hoeft een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om zijn arbeidsduur uit te breiden niet te honoreren.

Meer maatregelen voor werknemers met AOW-leeftijd

Eerder werden ook al een aantal andere maatregelen genomen met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemer. Zo komen sinds 1 april 2014 AOW-gerechtigden bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel als eerste in aanmerking voor ontslag (deze regel geldt per 1 januari 2016 ook voor de publieke sector). Verder is per 1 juli 2015 in de Wet aanpak schijnconstructies geregeld dat werknemers die AOW-gerechtigd zijn ook recht hebben op het wettelijk minimumloon. Voorheen waren zij nog uitgesloten van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Meer weten? Neem contact met ons op. Wij gaan graag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met u aan.